Wypalenie jest stanem emocjonalnego, psychicznego i fizycznego wyczerpania, spowodowanym silnym i chronicznym stresem, które rozwija się gwałtownie, i po którym nie następuje uspokojenie. Ważne jest, aby zauważyć, że powodem wypalenia nie zawsze jest tylko i jedynie praca. Praca ma na nie jedynie częściowy wpływ. Wypalenie najczęściej następuje w wyniku działania całej serii stresujących czynników. Ponadto ludzie nie doświadczają wypalenia w taki sam sposób. Niektórzy zaczynają się czuć przytłoczeni i emocjonalnie wyczerpani. Świadomość niemożności spełniania ciągłych wymagań sprawia, że osoba zaczyna tracić zainteresowanie i motywację. Niektóre osoby będą się starały ukrywać lub ignorować uczucia, których doświadczają, bo nie rozumieją, co się dzieje. Są też osoby, które po prostu mówią, że siebie nie poznają i zaczynają płakać. Dlatego też trudno jest zdiagnozować wypalenie, a nawet rozpoznać jego objawy.
Według Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy stres jest drugim najczęściej zgłaszanym problemem zdrowotnym związanym z pracą. Problem ten dotyczy 22% pracowników z UE. Badania sugerują, że stres jest czynnikiem powodującym w 50% a nawet 60% straty w dniach pracy.

Stres dotyka 22% pracowników w UE

Wypalenie najczęściej dotyka ludzi w wieku 25-44 lata

W UK 60-65% bankowców odczuwa wypalenie zawodowe w wieku 25-44

20% kobiet bankowców w wieku 35-44 twierdzi, ze są w jakimś stopniu bądź całkowicie wypalone

Projekt

Celem projektu jest zapobieganie wypaleniu zawodowemu i podniesienie odporności osób poprzez opracowanie narzędzi dla MŚP i ich pracowników oraz właścicieli MŚP, pomoc im w zdiagnozowaniu objawów wypalenia (poprzez rozwój metod i technik coachingowych i doradczych) pomoc w rozpoznaniu niepokojących objawów, w podjęciu kroków aby odzyskać równowagę i zmienić podejście ludzi do zbalansowanego życia, polepszyć warunki pracy i zmniejszyć koszt walki z wypaleniem i stresem.

Nasze narzedzia

Rezultatami projektu będą materiały edukacyjne w formie e-learningu z webinariami, filmami i nagraniami z trenerami i coachami oraz kwestionariusze do samooceny. Projekt skupia się na nauczaniu zcentralizowanym na uczniu za pomocą narzędzi ICT I promuje dostęp do wiedzy poprzez otwarte zasoby edukacyjne OER.

E-learning

Webinars

Video

Any questions? Send us a mail or use the chat below.

Partnerzy projektu

Globalnet PL Polska

Globalnet sp. z o.o. to istytucja zajmująca się edukacją nieformalną w Polsce, głownie edukacją osób dorosłych. Globalnet opracowuje, projektuje, i wdraża rozwiązania i narzędzia e-learningowe i dostarcza usługi edukacyjne ( e-learning) dla sektora biznesu i edukacji.

Obelisk Belgia

Jesteśmy coachami dla całych organizacji, pracowników i osób poszukujących pracy w procesie ich zmian i rozwoju. Myślimy o możliwościach. Odważamy się zmieniać. Ponad wszystko, działamy. Pracując z Tobą uzyskujemy długotrwały efekt.

CTCP Portugalia

CTCP to prywatna organizacja nienastawiona na zysk, która już od ponad 30 lat dostarcza różnego rodzaju usługi dla sektora obuwniczego i skórzanego w Portugalii, który obejmuje dziś więcej niż 1500 MŚP. Wsparcie jakiego udziela CTCP koncentruje się na dynamicznych wskaźnikach konkurencyjności takich jak polepszenie warunków pracy i dbanie o dobrą współpracę z innymi sektorami.

INOVA consultancy Zjednoczone Królestwo

Inova Consultancy dostarcza elastyczne usługi konsultingowe, które odpowiadają potrzebom organizacji i pojedyńczych osób w aspekcie międzynarodowym w zakresie rożnorodności, równych szans i przedsiębiorczości.

MateraHUB Włochy

Materahub to konsorcjum, które działa na poziomie międzynarodowym wspierając przedsiębiorstwa, start-upy, inspirując przedsiębiorców, instytucje i organizacje poprzez uczestnictwo w europejskich projektach. MateraHUB jest partnerem w wielu projektach międzynarodowych. Przez wiele lat MateraHUB było organizacją pośredniczącą na południu Włoch dla europejskiego programu Erasmus+ dla młodych przedsiębiorców, jest także włoskim gospodarzem programu Creative Business Cup, najważniejszego międzynarodowego konkursu dla przedsięwzięć kreatywnych.

adminHome POL