Cele Projektu

Celem projektu jest zapobieganie wypaleniu zawodowemu i podniesienie odporności poprzez opracowanie narzędzi dla MŚP i ich pracowników, właścicieli MŚP, pomoc im w zdiagnozowaniu objawów wypalenia (poprzez rozwój metod i technik coachingowych i doradczych) pomoc w rozpoznaniu niepokojących objawów, w podjęciu kroków aby odzyskać równowagę i zmienić podejście ludzi do zbalansowanego życia, polepszyć warunki pracy i zmniejszyć koszt walki z wypaleniem i stresem.

Wartość dodana:

– Polepszenie ogólnych warunków pracy
– Zmniejszenie ilości osób cierpiących z powodu stresu i związanych ze stresem warunków pracy
– Zmniejszenie nieobecności w pracy spowodowanych stresem
– Zwiększenie zadowolenia i satysfakcji z życia

adminCele Projektu